+358 50 5252173 info@zipipopfreud.fi

Viestinnän suunnittelun tulisi aina lähteä ihmisestä. Viestillä on vaikutusta vain, jos sillä on merkitystä vastaanottajalle. Ihmisen ymmärtäminen on kaiken viestinnän suunnittelun lähtökohta. Kuunteleminen puolestaan on välttämätöntä ymmärryksen rakentamisessa ja keräämisessä.

Kuuntelun merkitys on kasvanut suunnittelussa. Internet toi mukanaan automaation, hakukoneet, jotka vastaavat sisällöillä ihmisten kysymyksiin millisekunneissa. Sosiaalinen media toi aidon dialogin, joka mahdollisti vuorovaikutuksen, kahden tai monien välillä. Ihmisen käytös muuttui.

Internetin myötä uuden tarpeen herätessä ihminen etsii vastauksia ensin verkosta ja sosiaalisesta mediasta. Kysymyksiin vastaavan sisällön on jo oltava siellä: jos sinun sisältösi ei löydy verkosta, et ole olemassa. Latentti sisältö on suunniteltava etukäteen ja sen on löydyttävä. Keskusteluiden kuuntelu on välttämätöntä, jotta ymmärretään mitkä aiheet ja kysymykset ovat eri ihmisille tärkeitä.

Ihmisten mielenkiinto herää, kun ihmiset ja mediat puhuvat aiheesta. On kuunneltava keskusteluita, joihin tuotteet ja palvelut voivat liittyä – oltava valmis osallistumaan, nopeasti. Aktiivinen kuuntelu on ainoa tapa pystyä reagoimaan.

Uudet teknologiat eivät poistaneet aiempia hyväksi havaittuja tapoja suunnitella, päinvastoin, viestintää pitää suunnitella kolmella tasolla.

Kysymyksiin vastaamisen ja keskustelun lisäksi yritykset haluavat edelleen luoda uusia tarpeita. Mainoksilla, kampanjoilla ja lehdistötiedotteilla synnytetään tarpeita ja kerrotaan uusista asioista proaktiivisesti. Kuuntelu on aina ollut mittaamisen keskiössä, mutta kuuntelu on noussut myös suunnittelun keskiöön. Pääviestien aikakautena kuunneltiin jälkikäteen, lähinnä seurattiin saatuja tuloksia. Internetin tuoma latentin sisällön tarve pakottaa kuuntelemaan jo etukäteen ja sosiaalinen media toi mukanaan nykyhetken, jatkuvan keskustelun seurannan tarpeen.

Hyvä viestintäorganisaatio hyödyntää seurantaa täysimittaisesti. Nykyaikainen viestinnän suunnittelija käyttää kuuntelua kaikilla kolmella tasolla varmistaakseen, että viestintä on mahdollisimman tehokasta. Hyvä suunnittelu myös varmistaa, että viestintää toteutetaan jokaisella tasolla.

Asiasta tulee ihmiselle merkittävä, kun hänellä on henkilökohtaisia tarpeita tai jos aiheesta keskustellaan. Ymmärtääksesi muiden tarpeita tai tietääksesi mistä keskustellaan, sinun on pakko kuunnella. Pakko tai ei, hyviä kuuntelijoita ei ole kenelläkään liikaa elämässään. Joskus parasta vaikuttamista on vain kuunnella, oli kyse sitten ihmis- tai asiakassuhteesta.