+358 50 5252173 info@zipipopfreud.fi

Suunnittelu on periaatteessa yksinkertaista. Meillä on tavoite ja mietimme miten päästä tavoitteeseen. Tavoite ja mittari kulkevat käsi kädessä. Kun tavoite määritellään, muodostuu mittari. Suunnitelmilla tavoitteen saavuttamiseksi on myös toinen nimi, bullshit-bingoruudukoiden vakiotermi, strategia.

Yrityksissäkin kaikella toiminnalla on tavoite, tavoitteen määrittelee liiketoimintastrategia. Eri toimintojen, kuten viestinnän, tehtävänä on miettiä miten edistää parhaiten liiketoimintaa omissa kanavissaan.

Yksinkertaistettuna viestinnän tavoitteena on aina muuttaa tietoa tai tunnetta vastaanottajan korvien välissä. Tavoitteeksi valittavan muutettavan tiedon tai tunteen muutoksen on tuettava liiketoimintaa. Yleensä viestinnässä keskitytään poistamaan liiketoiminnan esteitä tai vahvistamaan ajureita. Väärät uskomukset ja mielikuvat estävät liiketoimintaa pääsemästä tavoitteisiin, kun positiiviset mielikuvat ja uskomukset taas edistävät liiketoimintaa.

Mietitään esimerkiksi yritystä, jonka liiketoiminnan menestyksen esteenä on rekrytoinnin kalleus ja työnhakijoiden huono sopivuus työtehtäviin. Oikeat ihmiset eivät hae heille töihin. Kuitenkin, yrityksen työntekijät ovat kaikkien mittausten mukaan tyytyväisiä ja voivat hyvin, mutta ympäristöllä on huomattavasti negatiivisempi kuva työstä. Kyseessä on selkeästi liiketoiminnan este, väärä tunne joka voidaan poistaa hyvällä viestinnällä.

Valitun tunteen tai tiedon tulee olla ymmärrettävä ja mitattava, jotta viestintää pystytään johtamaan ja sen vaikutuksia arvioimaan.

Viestinnässä tavoitteeseen pyritään sisällöillä. Sisältöjen osalta tärkeää on, kuinka hyvin sisältö muuttaa valittua tietoa tai tunnetta. Mittareita vastaanottajan ajatuksiin ei ole, mutta sitä kuinka paljon reaktioita sisältö vastaanottajissa aiheuttaa, voidaan mitata. Mittari kertoo sisällön laadusta.

Viestin on aina myös tavoitettava vastaanottajansa, jotta sillä voi olla vaikutusta. Vastaanottajien tavoittamisen mittaaminen on erittäin tärkeää, sillä tiedon avulla voidaan parantaa viestinnän tehokkuutta. Omien medioiden nousun ja sosiaalisen median myötä jokainen työntekijä on media, niitä yrityksen on mitattava itse.

Suunnitellun toiminnan mittaaminen vaatii siis kolmen asian seuraamista ja mittaamista;

  1. Tavoitteen, eli valitun tiedon tai tunteen muutos
  2. Laadun, eli kuinka hyvin sisältö muuttaa valittua tietoa tai tunnetta
  3. Määrän, eli kuinka hyvin sisältö tavoittaa vastaanottajat

Sosiaalinen media ei ole poikkeus. Selkeät tavoitteet ja kolmen perustason pitkäjänteinen seuranta kantavat jo pitkälle. Ryhtiä tarvitaan, sillä varsinkin omassa mediassa mahdollisuuksien määrä on loputon. Kuten alussa mainitsin, suunnittelu on yksinkertaista, ainakin verrattuna valinnan vaikeuteen. Valinnan vähemmän huomiota saava puoli korostuu. Samalla kun sanomme kyllä yhdelle asialle, sanomme sadalle asialle ei. Se ei ole ikinä helppoa.